Pages Navigation Menu

Udělejme naše psy šťastné

Platba členských příspěvků za rok 2020

Platba členských příspěvků za rok 2020

Chtěla bych upozornit členy, že do 30.5.2020 je zapotřebí zaplatit členské příspěvky za rok 2020 a to nejlépe na účet, protože se do konce splatnosti bohužel neuvidíme.

Členský poplatek je pro rok 2020 stanoven ve výši 400,- Kč a příspěvek je nutno uhradit do 30. 5. 2020 tímto možným způsobem:

  • bankovním převodem na : číslo účtu 2300182706/2010, do zprávy pro příjemce nutno uvést „ členský poplatek rok 2020″ a nejlépe jméno.

Upozorňuji, že nezaplacením příspěvku do daného data, automaticky zaniká členství ve spolku.

Leave a Reply