Coursingová pravidla pro RR sport coursingové akce

Pro psy a jejich majitele je coursing příležitost pro jejich sportovní vyžití. Pro psa je to příležitost zcela napodobit přirozenou činnost. Navíc je to příležitost užít si legraci a psi mají velikou radost, pokud mohou běhat.

Při coursingu běží psi bez doprovodu, nucení a pobízení, po přírodním terénu, samostatně, vybaveni jen barevnou dečkou nebo obojkem, za umělou návnadou z igelitových pruhů, anebo kůže taženou na šňůře z navijáku.

Účastníkem coursingu je každý majitel, psovod, doprovod psa, který psa přihlásil na coursing nebo se dostavil se psem k přejímce nebo se dostavil se psem ke startu nebo se dostavil pro psa do cíle nebo se jakkoliv o psa v průběhu coursingu stará nebo mu byl pes výše uvedenými osobami svěřen.

Závodiště schvalují přítomní členové coursingové komise, bez jejich souhlasu nemůže být coursing zahájen. Ideální typ závodiště pro coursing je velká louka, může být i ve svahu nebo kopcovitá. Závodiště musí být uspořádáno tak, aby bylo pro psy vyloučeno jakékoliv nebezpečí, zejména se v závodišti nesmějí nacházet cizí předměty (např. skleněné střepy, plechovky atd.). Vnější ohraničení musí být pro psy bezpečné.

Trať je vedena do oblouku, obdélníku, trojúhelníku, kdy start a cíl jsou těsně vedle sebe. Uprostřed je natažena síť, která má zabránit tomu, aby si psi trať zkracovali a nadbíhali. Tato síť musí být natažena tak, aby v ideálním případě byla buď uprostřed tratě po celé délce, anebo je uprostřed vytvořen ze sítě trojúhelník. Cílem je vytvořit pro psy jednotné podmínky a dosáhnout toho, aby běželi stejnou dráhu. Měří se čas psa od startu do cíle. Časomíra je určena vždy před zahájením závodu. Pokud pes překoná(oběhne, proskočí,…) síť, a tudíž si trať zkrátí, bude mu poskytnuta možnost jedné opravy. Pokud si trať zkrátí i v této opravě, bude penalizován.

Pořadatel nepřebírá odpovědnost za škody, nehody nebo nemoci, které postihly účastníky závodů, nebo jejich psy, popř. škody, které sami nebo jejich psi způsobili.

PROPOZICE COURSINGU

Účastník se psem (psovod) je povinen:

– po celou dobu konání akce mít psa pod svým dohledem
– zabezpečit pro svého psa napájení, případně krmení po celou dobu akce
– podílet se odpovídajícím způsobem na ochraně svého psa proti utrpení (např. povětrnostními vlivy)
– dbát aby pes na akci nosil obojek nepůsobící jemu bolest (zakázány jsou obojky s ostny) a byl veden na vodítku. Účastník se psem (psovod) bude mít na akci s sebou náhubek, který psovi nepůsobí bolest

Z účasti na tréninku jsou vyloučeni (i případně v jejím průběhu):

– psi zjevně útočící, napadající osoby či jiné psy, či psi neovladatelní svými psovody
– psi nemocní či zranění, feny od druhé poloviny březosti, háravé a kojící feny do měsíce po porodu
– účastníci (psovodi) při nesportovním chování, přestupcích proti propozicím či řádům, proti pravidlům ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) či při přestupcích proti pravidlům dobrých mravů
Námitky a stížnosti:
možno podat písemně u sekretariátu s vkladem 300,- Kč

Ručení za škody: Pořadatel v žádném případě nepřebírá odpovědnost za nehody, nemoci nebo škody, které postihly účastníky akce nebo jejich psy, návštěvníky akce nebo jejich psy,funkcionáře akce nebo jejich psy,nebo které sami nebo jejich psi způsobili

Psi musí být klinicky zdraví a musí být vybaveni očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že zvíře bylo v době od 30 dnů do 1 roku před dnem pořádání akce očkováno proti vzteklině.

Je přísně zakázáno volné pobíhání psů v areálu a u tratě. Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí.