RR sport team

 

předseda spolku:

Bravencová Šárka

tel.:  739 432 792

e-mail: bravencova.s@gmail.com

e-mail : ridgebacksport@gmail.com

 

Výbor spolku :

Bravencová Šárka

Bravenec Petr – tel.: 739 297 039; e-mail: brabla.p@gmail.com

Bukovský Honza – tel: 776 018 728; e-mail: jbuky@seznam.cz

Ekonom spolku :

Sloupenská Alena

Výcvik – po domluvě i soukromé hodiny:

Maruška Kubínová – tel: 773 826 673

Čestní členové spolku:

Sehnal Josef

Bravenec Petr