Chtěla bych upozornit členy, že do 30.5.2020 je zapotřebí zaplatit členské příspěvky za rok 2020 a to nejlépe na účet, protože se do konce splatnosti bohužel neuvidíme.

Členský poplatek je pro rok 2020 stanoven ve výši 400,- Kč a příspěvek je nutno uhradit do 30. 5. 2020 tímto možným způsobem:

  • bankovním převodem na : číslo účtu 2300182706/2010, do zprávy pro příjemce nutno uvést „ členský poplatek rok 2020″ a nejlépe jméno.

Upozorňuji, že nezaplacením příspěvku do daného data, automaticky zaniká členství ve spolku.