AGILITY – propozice pro rr-sport klub

Soutěží dohromady psi i feny v následujících kategoriích:

 • AB AGILITY – PSI + FENY 15 měsíců – 7 let

 • AB AGILITY BABY – PSI + FENY 3-6 měsíců

 • AB AGILITY JUNIOR – PSI + FENY 6-15 měsíců

 • AB AGILITY VETERÁN – 7 let – …..

 • AB AGILITY PŘÍCHOZÍ – plemeno jiné než RR věkem neomezeno

 • AB TERIÉR – třída pro teriéry

 • Popis trati:

  Překážky:  Skokové překážky, kladina, kruh, houpačka, tunely, áčko, slalom – rozmístění překážek je na rozhodčích.

  Pro Summer Camp: Co příroda nebo provozovatel areálu nabídne…:)

  Podmínky účasti:

  – Věk psovoda není omezen. Ze závodu jsou vyloučeny feny březí a feny do 6 týdnů po porodu.
  – Háravé feny se mohou akce zúčastnit, musí se však držet a závodit zcela odděleně (poběží obě kola až na závěr soutěže). Účast háravé feny musí být předem nahlášena organizátorům.

  Pravidla závodu:
  Pes je povinen zdolat všechny překážky v určeném pořadí a směru. Nezdolání či odmítnutí překážky bude penalizováno (viz. penalizace). Na každou překážku musí být pes vyslán. Pokud ji odmítne překonat, má ještě dva pokusy. Pokud ani třetí pokus nebude úspěšný, překážka bude považována za nezdolanou.

  Celý parkur se zdolává s neupoutaným psem. V případě, že bude pes veden na vodítku, bude penalizován (viz. penalizace).
  Soutěž je dvoukolová, výsledné časy se sčítají.

  Všeobecné podmínky:
  – Pes si bude moci vyzkoušet jednotlivé překážky před postavením závodního parkuru.
  – Na závodním parkuru se trénovat nebude, ten bude k dispozici pouze k nahlédnutí psovodům.
  – Pro kategorii BABY a PŘÍCHOZÍ (dle kohoutkové výšky) bude trať upravena.

  Penalizace: (Za nezdolání, odmítnutí, shození)

  Skoková překážka                     5 sekund

  Kladina                                    10 s.
  Kruh                                        10 s.
  Houpačka                                 10 s.
  Tunel                                       20 s.
  Áčko                                        20 s.
  Slalom                                     30 s.           20 v případě dotýkání se psa!!!)
  Vedení psa na vodítku               60 s.

  Vyhodnocení:

  K výslednému součtu časů z obou běhů se připočítají časové penalizace za nezdolané překážky aj.
  Vyhrává pes s nejlepším časem v dané kategorii.

  Diskvalifikace:

  Účastníci jsou diskvalifikováni za porušení pravidel závodu, neuposlechnutí pokynů a příkazů pořadatelů, hrubé zacházení se psem nebo agresivní projevy psa na trati.

  Protesty:
  Protest je možné podat u vedoucího závodu do 30 min. po zveřejnění výsledků spolu se zálohou 300,- Kč. V případě neopodstatněného protestu záloha propadá ve prospěch pořadatele.

  Zkušební řád agility České republiky – odkaz http://www.cz-pes.cz/zkusebni-rad-agility.php