Pro psy a jejich majitele je coursing příležitost pro jejich sportovní vyžití. Pro psa je to příležitost zcela napodobit přirozenou činnost. Navíc je to příležitost užít si legraci a psi mají velikou radost, pokud mohou běhat.

Při coursingu běží psi bez doprovodu, nucení a pobízení, po přírodním terénu, samostatně, vybaveni jen barevnou dečkou nebo obojkem, za umělou návnadou z igelitových pruhů, anebo kůže taženou na šňůře z navijáku.

Účastníkem coursingu je každý majitel, psovod, doprovod psa, který psa přihlásil na coursing nebo se dostavil se psem k přejímce nebo se dostavil se psem ke startu nebo se dostavil pro psa do cíle nebo se jakkoliv o psa v průběhu coursingu stará nebo mu byl pes výše uvedenými osobami svěřen.

Závodiště schvalují přítomní členové coursingové komise, bez jejich souhlasu nemůže být coursing zahájen. Ideální typ závodiště pro coursing je velká louka, může být i ve svahu nebo kopcovitá. Závodiště musí být uspořádáno tak, aby bylo pro psy vyloučeno jakékoliv nebezpečí, zejména se v závodišti nesmějí nacházet cizí předměty (např. skleněné střepy, plechovky atd.). Vnější ohraničení musí být pro psy bezpečné.